hnojivá a komodity

Menu
Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

P (19,5) Superfosfat

SUPERFOSFAT je tradičné fosforečné minerálne hnojivo. Je vhodný na použitie pod všetky poľné plodiny a na všetky typy pôd. Poskytuje dobré výsledky pri hnojení lúk a pasienkov, ako aj trvalých porastov.

Hnojivo obsahuje aj nedeklarované makroživiny:

– vápnik vyjadrený ako celkový oxid vápenatý (CaO) (približne 30 % (m/m))
a oxid vápenatý (CaO) rozpustný vo vode (cca 18 % (m/m))
– síra vyjadrená ako celkový oxid sírový (SO3) (približne 30 % (m/m))
a oxid sírový (SO3) rozpustný vo vode (cca 18 % (m/m))

Tvorba webových stránok na WebĽahko | Nahlásiť obsah